Affiliated to CBSE Affiliation No. 630148

Toppers 2017-2018

10th
 • Asmita Sood (98.6%)

 • Vinus Thakur (97%)

 • Millie Aurora (96.8%)

 • Vanshika Sood (96.8%)

 • Harshita Jain (96.6%)

 • Aarisha Chauhan (96.2%)

 • Gurmehar Kaur (95.2%)

 • Samridhi Bhartia (95.2%)

 • Vidi Keshav(94.4%)

 • Pallavi Gupta (94.2%)

 • Aastha Thakur (94%)

12th
 • Shreya Rana 96.6%

 • Pallavi Kashyap 96.2%

 • Aditi Jamwal 92.8%

 • Anubha Gupta 92.8%

 • Shreya Gupta 89.4%

 • Avantika Sood 88.2%

 • Ameya Ohri 85.2%

 • Ayushi Kanwar 85.2%

 • Shreya Thakur 94.8%

 • Kashish Ahluwalia 91.2%

 • Mannat Jalta 89%

 • Ishita Chugh 95.6%

 • Ravitanaya Sharma 95.6%

 • Vibhor Jaswa 95.6%

 • Kripalini Sood 93.6%

 • Diksha Vashisht 93%

VOICE SMS
VOICE SMS: Holi
VOICE of Sr. Stephanie Rodrigues
Recorded on 14th March, 2014
Sent to Parents on 16th March, 2014
VOICE SMS: Republic Day
VOICE of Sr. Stephanie Rodrigues
Recorded on 20th January, 2014
Sent to Parents on 26th January, 2014
VOICE SMS: Christmas
VOICE of Sr. Stephanie Rodrigues
Recorded on 13th November, 2013
Sent to Parents on 25th December, 2013
VOICE SMS: Guru Nanak Jayanti
VOICE of Sr. Stephanie Rodrigues
Recorded on 13th November, 2013
Sent to Parents on 17th November, 2013

VOICE SMS: Diwali
VOICE of Sr. Mercia D’Souza
Recorded on 31st October, 2013
Sent to Parents on 3rd November, 2013