Affiliated to CBSE Affiliation No. 630148

Toppers 2017-2018

10th
 • Asmita Sood (98.6%)

 • Vinus Thakur (97%)

 • Millie Aurora (96.8%)

 • Vanshika Sood (96.8%)

 • Harshita Jain (96.6%)

 • Aarisha Chauhan (96.2%)

 • Gurmehar Kaur (95.2%)

 • Samridhi Bhartia (95.2%)

 • Vidi Keshav(94.4%)

 • Pallavi Gupta (94.2%)

 • Aastha Thakur (94%)

12th
 • Shreya Rana 96.6%

 • Pallavi Kashyap 96.2%

 • Aditi Jamwal 92.8%

 • Anubha Gupta 92.8%

 • Shreya Gupta 89.4%

 • Avantika Sood 88.2%

 • Ameya Ohri 85.2%

 • Ayushi Kanwar 85.2%

 • Shreya Thakur 94.8%

 • Kashish Ahluwalia 91.2%

 • Mannat Jalta 89%

 • Ishita Chugh 95.6%

 • Ravitanaya Sharma 95.6%

 • Vibhor Jaswa 95.6%

 • Kripalini Sood 93.6%

 • Diksha Vashisht 93%

Toppers X
2017 - 2018

Asmita Sood
(98.6%)

Vinus Thakur
(97%)

Millie Aurora
(96.8% )

Vanshika Sood
(96.8%)

Harshita Jain
(96.6%)

Aarisha Chauhan
(96.2%)

Gurmehar Kaur
(95.2% )

Samridhi Bhartia
(95.2%)

Vidi Keshav
(94.4%)

Pallavi Gupta
(94.2%)

Aastha Thakur
(94%)
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013