Affiliated to CBSE Affiliation No. 630148

Toppers 2017-2018

10th
 • Asmita Sood (98.6%)

 • Vinus Thakur (97%)

 • Millie Aurora (96.8%)

 • Vanshika Sood (96.8%)

 • Harshita Jain (96.6%)

 • Aarisha Chauhan (96.2%)

 • Gurmehar Kaur (95.2%)

 • Samridhi Bhartia (95.2%)

 • Vidi Keshav(94.4%)

 • Pallavi Gupta (94.2%)

 • Aastha Thakur (94%)

12th
 • Shreya Rana 96.6%

 • Pallavi Kashyap 96.2%

 • Aditi Jamwal 92.8%

 • Anubha Gupta 92.8%

 • Shreya Gupta 89.4%

 • Avantika Sood 88.2%

 • Ameya Ohri 85.2%

 • Ayushi Kanwar 85.2%

 • Shreya Thakur 94.8%

 • Kashish Ahluwalia 91.2%

 • Mannat Jalta 89%

 • Ishita Chugh 95.6%

 • Ravitanaya Sharma 95.6%

 • Vibhor Jaswa 95.6%

 • Kripalini Sood 93.6%

 • Diksha Vashisht 93%

Student Council
Student Council-2018
Senior School Cabinet

Pranjal Puri
Head Girl

Riya Shankar Sharma
Asst. Head Girl

Bhavya Chauhan
Vice Head Girl
Sports

Mansi Thakur
Captain

Palak Bhardwaj
Vice Captain
Ashok House

Siddhatri Sharma
Captain

Kavya Sood
Vice Captain
Nehru House

Shubhangi Roltha
Captain

Khushi Mehta
Vice Captain
Shakespeare House

Urvi Khanna
Captain

Khushbu Verma
Vice Captain
Tagore House

Aditi Karpa
Captain

Praneeta Kamal
Vice Captain
Student Council-2017
Student Council-2016
Student Council-2015
Student Council-2014
Student Council-2013
Student Council-2012
Student Council-2011