Affiliated to CBSE Affiliation No. 630148

Toppers 2016-2017

10th
 • Aditi Jamwal (CGPA - 10)

 • Aditi Kapur (CGPA - 10)

 • Shreya Nadda (CGPA - 10)

 • Ananya Bhimta (CGPA - 10)

 • Ashini Kaushik (CGPA - 10)

 • Shreya Mehta (CGPA - 10)

 • Ayushi Kanwar (CGPA - 10)

 • Diksha Singh (CGPA - 10)

 • Divyansha Kaushal (CGPA - 10)

 • Divya Verma (CGPA - 10)

 • Hiteshitta Vikram (CGPA - 10)

 • Ishita Gupta (CGPA - 10)

 • Kamiya Jishtu (CGPA - 10)

 • Khushali Mahajan (CGPA - 10)

 • Khushi Arora (CGPA - 10)

 • Lavnima Sharma (CGPA - 10)

 • Pallavi Kashyap (CGPA - 10)

 • Purnima Lal (CGPA - 10)

 • Rishika Sharma (CGPA - 10)

 • Saikriti Nagraik (CGPA - 10)

 • Sehar Asotra (CGPA - 10)

 • Shreya Sharma (CGPA - 10)

 • Surbhi Sood (CGPA - 10)

 • Tanu Dogra (CGPA - 10)

 • Vasundhara Jhobta (CGPA - 10)

 • Yuganshi Bharti (CGPA - 10)

 • Shreya Rana (CGPA - 10)

 • Shreya Gupta (CGPA - 10)

12th
 • Natalya Mangat 97%

 • Malvika Singh 96%

 • Chavi Sharma 94.2%

 • Harshita Kashyap 96%

 • Harshita Khagta 95.2%

 • Apurva Sharma 95.2%

 • Apoorva Jishtu 96%

 • Manishna Banta 91.8%

 • Parul Gupta 90 %

 • Taruna Ninawe 94.4%

 • Somya Sood 88.2%

 • Tanya Ranta 87.6%

Salary Structure
Designation Pay Scale Grade Pay Basic Pay D. A. HRA EPF
PGT 12,090 4,200 16,290 48% 10 % of the Basic Pay 780
TGT 10,830 3,600 14,430 48% 10 % of the Basic Pay 780
PRT 8,470 3,000 11,470 48% 10 % of the Basic Pay 780
Accountant / Office Secretary 10,300 3,200 13,500 48% 10 % of the Basic Pay 780
Clerk 7,480 2,400 9,880 48% 10 % of the Basic Pay 780
Skilled Staff 5,300 1,400 6,700 48% 10 % of the Basic Pay 780
Unskilled Staff 4,900 1,300 6,200 48% 10 % of the Basic Pay 780

 • Salary of the staff members is drawn by single cheque transfer through IndusInd Bank Pvt Ltd Shimla