Affiliated to CBSE Affiliation No. 630148

Toppers 2017-2018

10th
 • Asmita Sood (98.6%)

 • Vinus Thakur (97%)

 • Millie Aurora (96.8%)

 • Vanshika Sood (96.8%)

 • Harshita Jain (96.6%)

 • Aarisha Chauhan (96.2%)

 • Gurmehar Kaur (95.2%)

 • Samridhi Bhartia (95.2%)

 • Vidi Keshav(94.4%)

 • Pallavi Gupta (94.2%)

 • Aastha Thakur (94%)

12th
 • Shreya Rana 96.6%

 • Pallavi Kashyap 96.2%

 • Aditi Jamwal 92.8%

 • Anubha Gupta 92.8%

 • Shreya Gupta 89.4%

 • Avantika Sood 88.2%

 • Ameya Ohri 85.2%

 • Ayushi Kanwar 85.2%

 • Shreya Thakur 94.8%

 • Kashish Ahluwalia 91.2%

 • Mannat Jalta 89%

 • Ishita Chugh 95.6%

 • Ravitanaya Sharma 95.6%

 • Vibhor Jaswa 95.6%

 • Kripalini Sood 93.6%

 • Diksha Vashisht 93%

Salary Structure
Designation Pay Scale Grade Pay Basic Pay D. A. HRA EPF
PGT 12,090 4,200 16,290 48% 10 % of the Basic Pay 780
TGT 10,830 3,600 14,430 48% 10 % of the Basic Pay 780
PRT 8,470 3,000 11,470 48% 10 % of the Basic Pay 780
Accountant / Office Secretary 10,300 3,200 13,500 48% 10 % of the Basic Pay 780
Clerk 7,480 2,400 9,880 48% 10 % of the Basic Pay 780
Skilled Staff 5,300 1,400 6,700 48% 10 % of the Basic Pay 780
Unskilled Staff 4,900 1,300 6,200 48% 10 % of the Basic Pay 780

 • Salary of the staff members is drawn by single cheque transfer through IndusInd Bank Pvt Ltd Shimla